نسوز صنعتی

مشاهده به عنوان مشبک فهرست

موارد 1-16 از 44

صفحه
تا بر صفحه
 1. برند : نویان نسوز شایان
  جرم روکش کویل g50 نویان (کیلوگرم)
  ‎95٬000ریال
 2. برند : tehranrefco
  جرم آلومینی ICS TC-R932 - جرم های ریختی (کیلوگرم)
  ‎0ریال
 3. برند : tehranrefco
  ملات شاموتی-خاک های نسوز ICS TM425 (کیلوگرم)
  ‎0ریال
 4. برند : ذوبایران
  جرمهای نسوز کوبیدنی سیلیسی ذوبایران نوع ZICO RAM IFSBO3 (کیلوگرم)
  ‎15٬000ریال
 5. برند : ماهور اسپادانا
  پودر نسوز فلیک آلومینیوم (کیلوگرم)
  ‎0ریال
 6. برند : نویان نسوز شایان
  جرم ریختنی 85 نویان (کیلوگرم)
  ‎208٬000ریال
 7. برند : tehranrefco
  جرم آلومینی ICS TC-R830 - جرم های ریختی (کیلوگرم)
  ‎0ریال
 8. برند : tehranrefco
  ملات شاموتی-خاک های نسوز ICS TM323 (کیلوگرم)
  ‎0ریال
 9. برند : ذوبایران
  جرمهای نسوز کوبیدنی سیلیسی ذوبایران نوع ZICO RAM IFSBO (کیلوگرم)
  ‎15٬000ریال
 10. برند : ماهور اسپادانا
  پودر نسوز مس (کیلوگرم)
  ‎0ریال
 11. برند : نویان نسوز شایان
  جرم سیلیسی کوبیدنی چدن اکسیدبور نویان (کیلوگرم)
  ‎14٬700ریال
 12. برند : نویان نسوز شایان
  جرم ریختنی 80 نویان (کیلوگرم)
  ‎185٬000ریال
 13. برند : tehranrefco
  جرم آلومینی ICS TC-R729 - جرم های ریختی (کیلوگرم)
  ‎0ریال
 14. برند : ذوبایران
  جرم هاي نسوز پوششی ذوبایران نوع zico grout 94 (کیلوگرم)
  ‎60٬000ریال
 15. برند : ذوبایران
  جرمهای نسوز کوبیدنی سیلیسی ذوبایران نوع ZICO RAM IFSBO (کیلوگرم)
  ‎15٬000ریال
 16. برند : ماهور اسپادانا
  پودر نسوز آهن (کیلوگرم)
  ‎0ریال
مشاهده به عنوان مشبک فهرست

موارد 1-16 از 44

صفحه
تا بر صفحه