هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

کاهش هزینه زنجیره تامین کلیه روندهای سفارش‌گردانی را شامل شده و گسترده‌تر از انتخاب ارزان‌ترین مواد اولیه یا روش‌های حمل‌ونقل است.