آشنایی با مزایا و معای اتوماسیون صنعتی

مهم‌ترین قانون تولید تجهیزات انتقال قدرت این است که تجهیزات باید به اندازه کافی محکم باشند تا در برابر فشارهای مداوم مقاومت کنند.