ساختمانی

مشاهده به عنوان مشبک فهرست

10موردها

تا بر صفحه
 1. برند : پرشین فولاد آریا
  میلگرد 10 (کیلوگرم)
  ‎158٬000ریال
 2. برند : پرشین فولاد آریا
  میلگرد 12 (کیلوگرم)
  ‎156٬000ریال
 3. برند : پرشین فولاد آریا
  میلگرد 14 (کیلوگرم)
  ‎154٬500ریال
 4. برند : پرشین فولاد آریا
  میلگرد 16 (کیلوگرم)
  ‎154٬000ریال
 5. برند : پرشین فولاد آریا
  میلگرد 18 (کیلوگرم)
  ‎154٬000ریال
 6. برند : پرشین فولاد آریا
  میلگرد 22 (کیلوگرم)
  ‎154٬000ریال
 7. برند : پرشین فولاد آریا
  میلگرد 25 (کیلوگرم)
  ‎154٬000ریال
 8. برند : پرشین فولاد آریا
  میلگرد 28 (کیلوگرم)
  ‎154٬500ریال
 9. برند : پرشین فولاد آریا
  میلگرد 20 (کیلوگرم)
  قیمت ویژه ‎154ریال قیمت قانونی ‎154٬000ریال
 10. برند : پرشین فولاد آریا
  میلگرد 32 (کیلوگرم)
  قیمت ویژه ‎155ریال قیمت قانونی ‎154٬500ریال
مشاهده به عنوان مشبک فهرست

10موردها

تا بر صفحه

با ما همراه باشید